Verkoop

De verkoopafdeling van een bedrijf is misschien wel de belangrijkste afdeling. Wanneer er geen verkoop is, zal er ook geen bestaansrecht zijn. Binnen de verkoopafdeling wordt gewerkt aan de verkoop van de producten en/ of diensten. Er worden verkoopplannen gemaakt, (potentiële) klanten worden benaderd, offertes worden opgesteld en opdrachten worden verwerkt. 

Ondernemingsplan

Bij de start, een overname, of bij belangrijke wijzigingen in het bedrijf is het schrijven van een ondernemingsplan aan te raden. In sommige gevallen, wanneer je een lening voor de bedrijfsactiviteiten nodig hebt bijvoorbeeld, wordt het ondernemingsplan verplicht gesteld door de potentiele geldschieters.

Het ondernemingsplan, ook wel bedrijfsplan of businessplan genoemd, is een belangrijke leidraad voor een (startend) bedrijf. Je brengt in kaart wat de activiteiten gaan worden, wat de kansen en bedreigingen zijn, wat je concurrenten zijn en hoe je financiële plaatje eruit ziet. Bekijk hieronder de verschillende voorbeelden.

Format businessplan

Format ondernemingsplan

Financieel plan

In een financieel plan staan de verwachtingen met betrekking tot de exploitatie, de liquiditeit en de financiering. Aan de hand van een financieel plan kan je de levensvatbaarheid van een bedrijf inschatten en kunnen mogelijke financieringen worden aangevraagd. In een financiële rapportage worden in de loop van de tijd de cijfers weergegeven. Aan de hand van deze rapportage worden de marges bekeken. 

Financieel plan ondernemingsplan

Verkoopplan

Om de verkoop doelgericht plaats te laten vinden, wordt vaak een verkoopplan opgesteld. In dit plan staan de verkoopstrategie, welke aan de hand van de bedrijfsstrategie wordt gemaakt. De (potentiële) klanten worden goed in kaart gebracht en aan de hand daarvan wordt een plan gemaakt om de verkopen te optimaliseren.  

Offerte

Een offerte maak je aan de hand van een aanvraag van een (potentiële) klant. Je geeft aan de hand van de aanvraag en eventueel een inventarisatie een overzicht van de kosten, planning en overige afspraken. Het is belangrijk om een offerte goed gedetailleerd te maken, zodat er achteraf geen misverstanden zullen ontstaan. Bekijk de verschillende voorbeeld offertes en offerte aanvragen. 

Opdrachtbevestiging

Wanneer de (potentiële) klant akkoord gaat met de offerte volgt een opdracht. Hiervoor kan een opdrachtbevestiging of contract worden getekend. In de opdrachtbevestiging worden de afspraken met betrekking tot de levering van diensten en of producten omschreven, met de leverdata en voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Bij de offerte en/ of opdrachtbevestiging stuur je ook de algemene voorwaarden. Het kan zijn dat er wordt overeengekomen om de algemene verkoopvoorwaarden te hanteren, maar er kan ook worden overeengekomen om de algemene inkoop voorwaarden van de opdrachtgever te hanteren. Zorg ervoor dat hier duidelijkheid over is voordat je start met de levering/ montage.

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

Menukaart

Ga je een horecabedrijf starten en wil je een mooie menukaart maken? We hebben een aantal templates online gezet om je op weg te helpen. Alle templates zijn in Word gemaakt en kan je makkelijk zelf aanpassen. Een menukaart maken is nog nooit zo makkelijk geweest! Bekijk hier de gratis menukaart voorbeelden

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.