Claimbriefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een claimbrief is een brief waarin je een vergoeding vraagt voor geleden schade. Je kunt wanneer je recht hebt op een vergoeding kiezen om een expert in te schakelen, maar je kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen. We hebben 4 voorbeeld brieven online gezet als opzetje. Een expert kan een (no cure no pay) claimbureau zijn, een letselschade expert of een advocaat via je rechtsbijstandverzekering. Bij twijfel is het altijd aan te raden een expert in te schakelen. 

Claimbrief voorbeeld 1

In onderstaand voorbeeld van een claimbrief is er sprake van een annulering van een vlucht die op het laatste moment is gecommuniceerd. In de bijlage wordt dit claim formulier toegevoegd.  

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Betreft: claimbrief annulering

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een claim in voor de annulering van mijn vlucht d.d. (datum) met vluchtnummer (nummer). U heeft mij op de dag zelf ge├»nformeerd over de vertraging en er zijn geen bijzondere omstandigheden van toepassing. Daarom dien ik hierbij mijn claim in voor de gemaakte kosten en de compensatie voor de wachttijd en het ongemak. 

In de Verordening (EG) 261/2004 heb ik kunnen vinden dat ik recht heb op een vergoeding van EURO (bedrag) en daarbij een vergoeding voor de gemaakt kosten van (omschrijving).

In de bijlage heb ik het formulier toegevoegd voor het indienen van de claim. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar op (email/ telefoon).

 

In afwachting op uw spoedige reactie, 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Claimbrief voorbeeld 2

In onderstaand voorbeeld van een claimbrief is er sprake van een vertraging van een vlucht. In de bijlage wordt dit claim formulier toegevoegd.  

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Betreft: claimbrief vertraging

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een claim in voor de langdurige vertraging die ik heb opgelopen op (datum) met vlucht (vluchtnummer). In de bijlage heb ik het formulier van de claim toegevoegd.

 

In afwachting op uw spoedige reactie 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Claimbrief voorbeeld 3

In onderstaand voorbeeld van een claimbrief is er sprake van het degraderen van een vlucht. In de bijlage wordt dit claim formulier toegevoegd.  

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: claimbrief degraderen klasse

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij dien ik een claim in voor het degraderen van een klasse tijdens mijn vlucht d.d. (datum) met vluchtnummer (nummer). Zoals u kunt zien op mijn ticket heb ik geboekt voor businessclass. Wegens een overboeking in deze klasse ben ik gedegradeerd naar de klasse economyclass.

Ik verzoek u het verschil van de ticketprijs aan mij te retourneren en mij een compensatie te geven in verband met de ongemakken.   

In de Verordening (EG) 261/2004 heb ik kunnen vinden dat ik recht heb op een vergoeding van EURO (bedrag). In de bijlage heb ik het formulier toegevoegd voor het indienen van de claim. Mocht u nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar op (email/ telefoon).

 

In afwachting op uw spoedige reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Claimbrief voorbeeld 4

In onderstaand voorbeeld van een claimbrief is er sprake van letselschade. De claimbrief volgt na de aansprakelijkstelling.  

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: claimbrief letselschade

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn brief d.d. (datum) waarin ik u aansprakelijk stel voor het ongeluk waarbij ik letselschade heb opgelopen. ontvangt u hierbij mijn claim van de gemaakte kosten.

De kosten die ik heb moeten maken naar aanleiding van het ongeluk zijn als volgt:


Opsomming kosten

Opsomming kosten

Opsomming kosten

Opsomming kosten

Opsomming kosten

Opsomming kosten

 

Het totaal van de gemaakte kosten bedraagt (bedrag). Ik verzoek u dit bedrag rechtstreeks op mijn rekeningnummer over te maken: (IBAN nummer) ten name van (Naam).

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld claimbrieven

Download hieronder de voorbeeld claimbrieven in Word. 

Voorbeeld Claimbrief annulering

Voorbeeld Claimbrief vertraging

Voorbeeld Claimbrief degraderen

Voorbeeld Claimbrief letselschade

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste de nieuwe voorbeeld documenten.