Claim indienenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een claim indienen kan met behulp van een brief worden gedaan. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij je in het nadeel wordt gesteld en dit financiƫle consequenties voor je heeft. In dat geval kunt u ervoor kiezen om een claim in te dienen bij de partij die je heeft benadeeld.

Een claim indienen na een ongeluk

Wanneer je als gevolg van een ongeluk (letsel)schade hebt op gelopen, kan je een claim indienen bij de tegenpartij. . Het is aan te raden dit via een expert te doen. Bij het indienen van een claim bij letselschade is het van belang dat je alles goed documenteert, bewaar alle documenten en bewijsstukken zorgvuldig.

Traject indienen claim

Het traject van het indienen van een claim start bij het aansprakelijk stellen van de partij die je heeft benadeeld. Lees meer over het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en bekijk de voorbeeld brieven. Het aansprakelijk stellen zal zo snel mogelijk moeten gebeuren, in deze brief staat wat de situatie is en waardoor deze is ontstaan. In de brief van de aansprakelijkstelling staat in ieder geval de volgende informatie:

 • Hetgeen je overkomen is;
 • Dat je schade hebt geleden door hetgeen je overkomen is;
 • Dat het de tegenpartij te verwijten valt dat het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Na het aansprakelijk stellen kan de claim worden ingediend. Hierbij is het van belang dat alle kosten worden genoemd in de claim. In geval van letselschade kan je denken aan de volgende kosten:

 • Dokterskosten (die niet worden vergoed)
 • Eigen risico verzekering
 • Reiskosten van en naar de dokter
 • Fysiotherapie kosten (die niet worden vergoed)
 • Reiskosten van en naar de fysiotherapeut
 • Hulp in huis
 • Inkomensverderf
 • Smartengeld

De claim indienen via een advocaat

Je kunt ervoor kiezen om de claim in te dienen via de advocaat. In dat geval weet je zeker dat de juiste procedure wordt gehanteerd. Advocaten werken op verschillende manieren bij het indienen van een claim:

De advocaat rekent aan jou niks en ontvangt bij een succesvolle claim de juridische kosten van de tegenpartij- wanneer de advocaat vertrouwen heeft in een succesvolle claim zal hij op deze manier te werk gaan;

De advocaat werkt op basis van een uurtarief- wanneer de advocaat minder vertrouwen heeft in een succesvolle claim zal hij op deze manier te werk gaan;

De advocaat werkt op basis van no cure no pay- er zal in dat geval een percentage of bedrag worden afgesproken wat de advocaat ontvangt wanneer de claim succesvol is.

Claim indienen voorbeeld brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: claim indienen

 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van mijn brief d.d. (datum) waarin ik u aansprakelijk stel voor het ongeluk waarbij ik letselschade heb opgelopen. ontvangt u hierbij mijn claim van de gemaakte kosten.

 

De kosten die ik heb moeten maken naar aanleiding van het ongeluk zijn als volgt:

 • Opsomming kosten
 • Opsomming kosten
 • Opsomming kosten
 • Opsomming kosten
 • Opsomming kosten
 • Opsomming kosten

 

Het totaal van de gemaakte kosten bedraagt (bedrag). Ik verzoek u dit bedrag rechtstreeks op mijn rekeningnummer over te maken: (IBAN nummer) ten name van (Naam).

 

In afwachting op uw spoedige reactie, verblijf ik,

  

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brief claim indienen

Download hieronder de voorbeeld brief in Word. 

Claim indienen bij een vliegtuigmaatschappij

Naast bovenstaand voorbeeld van het indienen van een claim, kunnen er ook andere situaties zijn waarbij je een claim in kunt dienen. Je kunt bijvoorbeeld een claim indienen bij een vliegtuigmaatschappij wanneer je geweigerd wordt door bijvoorbeeld overboeking, wanneer je een klasse wordt gedegradeerd, wanneer je vlucht wordt geannuleerd, of wanneer je een langdurige vertraging hebt. Lees meer over een claim indienen bij een vliegtuigmaatschappij en download het formulier. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.