Engelse zakelijke briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Bekijk de opbouw van een Engelse zakelijke brief, de verschillen met een Nederlandse brief en een voorbeeld brief in het Engels. Hoe schrijf je een correcte Engelse brief? Wij geven alle tips en invulling van een correcte Engelse brief.


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Zoals een Nederlandse zakelijk brief, bestaat de Engelse brief uit de NAW gegevens van de verzender en ontvanger, de datum, de aanhef, de inleidende alinea, de inhoud, de afsluitende alinea en de ondertekening.

Opbouw Engelse zakelijke brief

NAW gegevens Engelse zakelijke brief

Net zoals bij een Nederlandse zakelijke brief start je met de NAW gegevens van de verzender van de brief. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van voorbedrukt briefpapier met adresgegevens kan je dit onderdeel overslaan.

 

Je volgt daarna met de adresgegevens van de ontvanger van de Engelse brief. Wanneer je gebruik maat van venster enveloppen is het van belang om dit onderdeel op de juiste hoogte zetten voor het venster. Dat ziet er als volgt uit:

 

Contact person

(optioneel functie)

Company name

House number, street

City & zip code

Country


Datum Engelse zakelijke brief

Na de NAW gegevens volgt de datum. In het Engels is de datum vermelding anders dan in en Nederlandse brief. In een Nederlandse zakelijke brief wordt de datum vermeld en in een Engelse zakelijke brief niet. Bij de datum vermelding in een Engelse brief wordt de maand met een hoofdletter en voluit geschreven. Er is daarnaast een verschil tussen een Amerikaanse en Engelse datum vermelding:

 

Amerikaanse datumvermelding: January 11, 2019

Engelse datumvermelding: 11 January, 2019


Aanhef Engelse zakelijke brief

Er zijn verschillende soorten aanhef in een Engelse zakelijke brief. Een algemene aanspreekvorm wanneer de naam niet bekend is:

 

Dear Sir / Madam,

 

Je start bij een Engelse zakelijke brief over het algemeen met Dear gevolgd door de titel en naam. Wanneer de naam bekend is zal deze worden gebruik in de Engelse aanhef.

 

Wanneer de naam wel bekend is wordt er onderscheid gemaakt tussen iemand die getrouwd is en iemand die niet getrouwd is. De verschillende opties zijn: Mr (heer), Dr (academische titel), Mrs (dame getrouwd), Miss (dame niet getrouwd), Ms (dame onzeker wel/ niet getrouwd).

 

Hele algemene aanhef vormen zijn:

Dear Sirs/ Madames,

Dear customers,

Dear residents,

Dear All,

Openingsalinea Engelse brief

In de openingsalinea start u met de brief. Voorbeeld openingszinnen zijn:

Regarding to our conversation on (datum) about (onderwerp)

In answer to your request we are wrriting you about

After reading your advertisement in the (krant) I would like to

Inhoud Engelse brief

In de inhoud schrijft u de kern van de brief.


Afsluiting Engelse brief

In de afsluiting sluit u af met een afsluitende zin. Voorbeelden van een afsluitende zin zijn:

We look forward to doing business with you

We look formward to our appointment on (datum)

We apologise for any inconvenience and hope that

We await your reply with much interest

We are looking forward to hear from you

Ondertekening Engels brief

Wanneer je de naam van de ontvanger kent sluit je de brief af met “Yours Sincerely”, gevolgd door de handtekening en naam.

Wanneer je de naam van de ontvanger niet kent sluit je af met “Yours Faithfully”, gevolg door de handtekening en naam.

Voorbeeld Engelse zakelijke brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Bedrijf ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

November 14, 2018


Dear Ms. (naam),

In rearding to your letter from (datum) we would like to inform you that we would like to scedule an appointment on (datum).

As we talked about before, our business would be a perfect match in making offers tot he fashion market. We could be a good combination of knowledge and inovation to our existing customers and future customers.

We are looking formward to talking about us working together and talking about business oppertunities.

Let us know how you want to proceed. I’m available most mornings at (telefoonnummer), or you can email me at (mailadres).

 

Kind regards,

Naam

Download Engelse zakelijke brief

Download hieronder de voorbeeld Engelse zakelijke brief. 

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste onze nieuwe voorbeeld documenten.