Engelse briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

De Engelse brief heeft een standaard indeling. In deze brief geven we in het kort weer wat de standaard indeling en opmaak is van de Engelse brief.


Opmaak Engelse brief

Helemaal boven in rechts staan de gegevens van de verzender van de brief. Dit zijn minimaal de naam, het adres, de postcode en de woonplaats. Wanneer het een bedrijf betreft wordt de bedrijfsnaam vermeld. Hieronder volgen de gegevens van de ontvanger, wederom de naam, het adres en de postcode, woonplaats. Wanneer de ontvanger een bedrijf is, worden de bedrijfsnaam en de naam of afdeling van de ontvanger vermeld.

 

Het volgende onderdeel is de datum. De maand wordt voluit geschreven en met een hoofdletter. 

 

De brief start je met de aanhef. Over het algemeen wordt hier Dear- gevolgd door sir/ madame en indien bekend de naam. De eerste alinea is de inleiding van de brief. Vervolgens komen de vervolg alinea’s en sluit je af met de slotalinea.

 

Na de inhoud van de brief volgt de groet, daar wordt over het algemeen “Yours sincerely” gebruikt.

Voorbeeld Engelse brief 1

                                                                                                                                                     Naam afzender

                                                                                                                                                     Straat, huisnummer afzender

                                                                                                                                                     Postcode en plaats afzender

                                                                                                                                                     Land afzender

                                                                                                                                                     Telefoonnummer afzender

                                                                                                                                                     Emailadres afzender

 

 

Indien van toepassing Bedrijfsnaam ontvanger

Naam ontvanger of afdeling ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

 

 

Datum 10 January 2019

 

 

 

Dear Mr. (Naam),

 

The English letter has a standard format. In this letter we briefly outline the standard layout  of the English letter.

 

At the very top on the right are the details of the sender of the letter. These are at least the name, the address, the zip code and the place of residence. When it concerns a company, the company name is mentioned. Below are the details of the recipient, again the name, the address and the zip code, place of residence. When the recipient is a company, the company name and the name or department of the recipient are listed.

 

The next part is the date. The month is written in full and with a capital letter. You start the letter with the salutation. In general, Dear- is followed by sir / madame and if known the name. The first paragraph is the introduction to the letter. Then follow the next paragraphs and conclude with the final paragraph.

 

After the contents of the letter, the greeting follows, generally "Yours sincerely" is used.

 

Yours sincerely,

 

Handtekening afzender

Naam afzender

Voorbeeld Engelse brief 2

                                                                                                                                                Naam afzender

                                                                                                                                                Straat, huisnummer afzender

                                                                                                                                                Postcode en plaats afzender

                                                                                                                                                Land afzender

                                                                                                                                                Telefoonnummer afzender

                                                                                                                                                Emailadres afzender

 

Indien van toepassing Bedrijfsnaam ontvanger

Naam ontvanger of afdeling ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Datum 10 January 2019

 

Dear Mr. (Naam),

In regarding to our telephone conversation, I send you hereby a quotation for (producten/ diensten).

 

Products amount Price

Products amount Price

Products amount Price

Products amount Price

 

We can deliver the products within (aantal) days after an official order.

If you have any further questions, please contact us at (telefoonnummer/ emailadres).

 

Yours sincerely,

 

Handtekening afzender

Naam afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld Engelse brief 1

Download voorbeeld Engelse brief 2

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld brieven.