Adreswijzigingvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Wanneer je gaat verhuizen, zal er een adreswijziging moeten plaatsvinden. Zowel voor bedrijven als privé personen zal de wijziging aan verschillende instanties doorgegeven moeten worden. Er zijn verschillende instanties en verschillende manieren om de wijziging van je adres door te geven. We bespreken hier de adreswijziging voor privé personen en voor bedrijven.

Adreswijziging privé personen

Privé personen zullen te maken krijgen met de volgende adreswijzigingen:

ü  Gemeente: uiterlijk 5 dagen na de verhuizing tot 4 weken voor de verhuizing, wordt de wijziging doorgegeven aan de gemeente. Je kunt de adreswijziging in persoon aan de gemeente doorgeven, of een brief sturen naar de gemeente, of digitaal met je Digi-D de adreswijziging doorgeven. De gemeente geeft de adreswijziging automatisch door aan de Belastingdienst, de Dienst uitvoering onderwijs en aan de Sociale Dienst. Wanneer je te maken hebt met huurtoeslag en de verhuizing daarop van invloed is, geef je de adreswijziging wel door aan de Belastingdienst.

ü  Familie en vrienden kan je een adreswijziging sturen.

ü  Bij je werkgever en of opleidingsinstituut geef je de adreswijziging door aan afdeling personeelszaken.

ü  Bij je energieleverancier en waterschap leverancier geef je de adreswijziging door. Hierbij zal je de standen doorgeven, zodat je een eindafrekening krijgt.  

ü  Verder geef je de wijziging door aan de bank, hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij en overige financiële instanties waar je mee te maken hebt.

ü  Je adreswijziging geef je ook door aan de tandarts, huisarts en andere medische contacten.

ü  Heb je ergens lidmaatschappen en abonnementen lopen? Dan geef je aan die instanties ook je wijziging van je adres door. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalclub, de ANWB en je telefoonprovider.

Adreswijziging laten verzorgen

Via post.nl kun je eenvoudig je adreswijziging laten verzorgen. Je kunt online de gegevens invullen en de instanties selecteren die je wilt laten informeren. Post.nl verzorgt dan de adreswijziging voor je. Je kunt daarnaast voor de overgangsperiode je post laten doorsturen.

Adreswijziging bedrijven

Bedrijven zullen te maken krijgen met de volgende adreswijzigingen:

ü  Kamer van Koophandel: bij de Kvk kan je de wijziging doorgeven met een formulier. Het formulier kan je via de site downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen.

ü  De belastingdienst en de bank

ü  Relaties en werknemers

Adreswijziging voorbeeld brieven

Adreswijziging privé

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

  

Betreft: adreswijziging

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw,


Hierbij wil ik u informeren dat ik ben verhuisd per (datum).

Mijn nieuwe adres is:

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

Mijn overige gegevens blijven ongewijzigd. Voor vragen ben ik te bereiken op (telefoonnummer).

Ik verzoek u mijn gegevens te wijzigen in uw systeem en toekomstige post naar mijn nieuwe adres te sturen.

 

Bij voorbaat dank,


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Adreswijziging bedrijf

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger 

 

Betreft: adreswijziging 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij willen wij u informeren dat wij per (datum) ons nieuwe pand in (plaats) hebben betrokken. Na een grote verbouwing hebben wij ons bedrijf een nieuwe impuls gegeven door het prachtige pand te betrekken. 

Per heden zijn onze adresgegevens als volgt:

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 

Wij verzoeken u toekomstige post naar het nieuwe adres te sturen. 

Daarnaast geven wij op (datum) een borrel om ons nieuwe pand in te wijden. U bent van harte welkom op (datum & tijdstip) en wij verheugen ons op uw komt. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven adreswijziging

Download voorbeeld brief adreswijziging 1

Download voorbeeld brief adreswijziging 2