Brief contract niet verlengenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief contract niet verlengen, voor wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en niet zal worden verlengd. Zorg ervoor dat je minimaal 1 maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt aan brief stuurt. Wanneer je dit vergeet of hier te laat mee bent zal er een vergoeding moeten worden betaald aan de werknemer. 

De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever verplicht is om minimal 1 maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de werknemer op de hoogte moet stellen of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt of niet. Wanneer dit niet gebeurt heeft de werknemer recht op een vergoeding. Lees meer over de aanzegtermijn en de vergoeding. 

Voorbeeld brieven bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst

Bekijk hieronder de 4 voorbeeld brieven. Onder aan de pagina kan je de brieven downloaden in Word. 

Voorbeeld brief contract niet verlengen 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Niet verlengen van de arbeidsovereenkomst

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Helaas moeten wij u mededelen dat uw huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verleng zal gaan worden. U heeft een zieke medewerker vervangen, welke inmiddels weer fulltime aan het werk is.

Uw huidige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af op (datum) en zal niet worden verlengd. Wij nemen met dit schrijven de aanzegtermijn van 1 maand in acht en zodoende is uw laatste werkdag (datum).

Wij verzoeken u contact op te nemen met afdeling personeelszaken om een afspraak te maken voor het inleveren van de in bruikleen gegeven middelen. Afdeling personeelszaken zal ook zorgdragen voor een verdere afhandeling van de eindafrekening en indien gewenst een getuigschrift voor u opstellen.

Wij danken u voor de goede samenwerking en wellicht komen wij elkaar nog tegen in de toekomst. 


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief contract niet verlengen 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender


Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: einde arbeidsovereenkomst

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam),

Op (datum) eindigt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wij zijn niet voornemens om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Zodoende zal uw laatste werkdag zijn op (datum).

Wij verzoeken u op de laatste werkdag de in bruikleen gegeven middelen in te leveren. Voor verdere afhandeling verwijs ik u naar de afdeling personeelszaken.

Bedankt voor uw inzet en veel succes in uw verdere carrière.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief contract niet verlengen 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: contract niet verlengen

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam)

Zoals u weet loopt op (datum) uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke wij met elkaar zijn aangegaan af. Helaas moeten wij u mededelen dat uw arbeidsovereenkomst voorbepaalde tijd niet verlengd zal worden.

Wij zijn erg tevreden over uw werkzaamheden en de reden dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zal worden is het tijdelijke karakter van het specifieke project waar u werkzaamheden voor heeft verricht. Zoals u weet is het project inmiddels, onder andere door uw positieve inzet, afgerond.

Wij danken u voor de prettige samenwerking en wensen u veel succes in uw verdere carrière. Voor de verdere afhandeling van uw arbeidsovereenkomst kunt u terecht bij afdeling personeelszaken. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief contract niet verlengen 4

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: einde contract bepaalde tijd

Plaats en datum


Geachte heer/mevrouw, Beste (Naam),

Naar aanleiding van het naderende einde van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, willen wij u mededelen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Zodoende zal uw arbeidsovereenkomst eindigen op (datum).

Wij danken u voor uw tijdelijke inzet en wensen u veel succes in uw verdere carrière.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brief contract niet verlengen

Brief contract niet verlengen

Brief contract niet verlengen aanzegtermijn

Brief einde contract bepaalde tijd

Brief niet verlengen arbeidsovereenkomst

Volg ons op Twitter en bekijk als eerste onze nieuwe voorbeeld documenten.