Brief juridisch adviesvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief juridisch advies, 2 voorbeeld brieven om te gebruiken als opzetje voor juridisch advies. In de regel wordt de brief als volgt opgebouwd: een opsomming van de feiten, de juridische aspecten, de juridische mogelijkheden en het juridisch advies. Bekijk en download hieronder de voorbeeld brieven. 


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Voorbeeld brieven juridisch advies

Voorbeeld brief juridisch advies algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: juridisch advies

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij verzocht u adviseren over (korte omschrijving van het verzoek). Na alle feiten op een rijtje te hebben gezet, kom ik tot het onderstaande advies.


Feiten

Hier geef je een opsomming van de feiten die te maken hebben met hetgeen je over adviseert.

Juridische aspecten

Hier geef je een opsomming van de juridische aspecten die gaan over hetgeen advies wordt gevraagd. Geef aan wat de wet zegt over de situatie.

Juridische mogelijkheden

Hier geef je een opsomming van de mogelijkheden op juridisch gebied. Kan er bijvoorbeeld een zaak worden aangespannen, of bijvoorbeeld een incassotraject worden gestart?

Juridisch advies

Hier geef je het advies. Gezien de feiten, de juridische aspecten en de juridische mogelijkheden kom je tot het advies dat… Het kan bijvoorbeeld zijn dat de zaak niet sterk is, waardoor de juridische kosten niet opwegen tegenover de kans om de zaak te winnen. Of het kan zijn dat gezien de relatie het beter is om eerst nog een andere stap te ondernemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief juridisch advies arbeidsconflict

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: juridisch advies arbeidsconflict

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij verzocht u adviseren over uw arbeidsconflict met (Naam werknemer). Na ons gesprek heb ik een en ander nader uitgezocht en ben ik tot het volgende advies gekomen.

 

Feiten

(Naam) is sedert (datum) bij u in dienst en heeft een contract voor 40 uur per week voor onbepaalde tijd. Per (datum) is de functie van (Naam) (Functienaam). Op (datum) en (datum) heeft u (Naam) een officiële waarschuwing gegeven wegens het slecht functioneren en slechte declarabiliteit. Uw wens is om afscheid te nemen van (Naam).

Juridische aspecten

Omdat (Naam) een contract voor onbepaalde tijd heeft, zal er een ontslagvergunning moeten worden aangevraagd met een geldige reden. Voor ontslag op staande voet moet een dringende reden zijn en eerdere waarschuwingen zijn gegeven.

Juridische mogelijkheden

U kunt verder gaan met (Naam) en een traject starten om de productiviteit te verbeteren.

U kunt een ontslagvergoeding aanvragen voor (Naam). U kunt een traject in gaan met (Naam) waarbij hij/ zij bij een andere werkgever in dienst zal gaan. U kunt (Naam) ontslaan op staande voet.

Juridisch advies

Gezien de jurisprudentie op dit vlak raden wij u af om direct over te gaan op ontslag op staande voet. U zult daarbij moeten aantonen dat er sprake is van een dringende reden en een dossier kunnen overhandigen. De kansen voor het winnen van de aak als deze wordt aangespannen achten wij minimaal.

Gezien de gestoorde arbeidsrelatie lijkt het niet geslaagd om (Naam) voor een langere periode bij u te laten werken. Daarom raden wij u aan om met de medewerker in gesprek te gaan en te trachten tot een traject waarbij (Naam) over zal vloeien naar een andere werkgever. Wanneer u hier niet uit komt, kunt u over gaan tot de aanvraag van een ontslagvergunning.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven juridisch advies

Download voorbeeld brief juridisch advies algemeen

Download voorbeeld brief juridisch advies arbeidsconflict

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.