Brief rectificatievoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief rectificatie, 3 voorbeeld brieven voor een rectificatie. Een verzoek voor een rectificatie in verband met een onjuist nieuwsartikel, een voorbeeld van een rectificatie naar aanleiding van een onjuiste informatieve brief en het verzoek om je persoonsgegevens te laten rectificeren. Bekijk en download de verschillende gratis voorbeeld brieven. 


Voorbeeld brief verzoek rectificatie nieuwsbericht

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief rectificatie verzoek

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U heeft een artikel geschreven in de (krant/ internet) op (datum) over (omschrijving van hetgeen het artikel over gaat). Ik ben een betrokkene in deze en gezien er foutieve informatie in uw artikel staat, verzoek ik u hierbij om rectificatie.

U schrijft in het artikel dat (omschrijving van wat er onjuist staat n het artikel). Deze informatie is onjuist. De juiste informatie is als volgt (omschrijving van de juiste informatie).

Omdat hetgeen u schrijft een foutief beeld geeft van de feitelijke situatie, verzoek ik u om een rectificatie te publiceren. Graag verneem ik binnen (aantal) dagen van u of en wanneer er een rectificatie plaats zal vinden.

Wanneer u niet aan mijn verzoek voldoet ben ik voornemens om andere stappen te ondernemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief rectificatie foutieve informatieve brief

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief rectificatie foutieve informatie

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Tot onze spijt staan er in ons schrijven d.d. (datum) door een interne miscommunicatie een aantal fouten vermeld. De volgende foutieve informatie stond er in de brief:

 

Opsomming van de foutieve informatie

Opsomming van de foutieve informatie

Opsomming van de foutieve informatie

Opsomming van de foutieve informatie

 

Voor de duidelijkheid hebben we in de bijlage de nieuwe brief met de juiste informatie

Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief rectificatie verzoek persoonsgegevens

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief rectificatie persoonsgegevens

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn gegevens rectificeren.

 

De gegevens die u van mij heeft verwerkt zijn onjuist. Ik verzoek u de volgende gegevens op  te nemen:

Gegevens die u wenst te laten opnemen

Gegevens die u wenst te laten opnemen

Gegevens die u wenst te laten opnemen

 

Ik beroep me voor mijn verzoek op artikel 12 en 16 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke reactie binnen (aantal) dagen waarin u aangeeft of u mijn gegevens heeft gerectificeerd. Daarnaast verzoek ik u om mij te informeren of mijn gegevens aan derden zijn verstrekt, zodat ze daar ook gerectificeerd kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download voorbeeld brieven rectificatie

Download brief rectificatie verzoek nieuwsartikel

Download brief n.a.v. foute informatieve brief

Download brief rectificatie verzoek persoonsgegevens

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.