Brief verjaring schuldvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief verjaring schuld, voor wanneer je een factuur ontvangt waarvan de vordering is verjaard. Voor producten geldt een verjaringstermijn van 2 jaar en voor diensten een verjaringstermijn van 5 jaar. Bekijk en download de gratis voorbeeld brieven. 


Voorbeeld brief verjaring schuld 1

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: verjaring schuld

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heb ik van u een factuur ontvangen met factuurnummer (factuurnummer) voor de levering van (omschrijving diensten/ producten). De vordering is mijns inziens verjaard en zal ik daarom niet voldoen.

Op (datum) heb ik van u (omschrijving van de diensten/ producten) geleverd gekregen, waarvan ik nu (periode) later pas een factuur ontvang. Omdat deze vordering (meer dan 2 jaar na de levering van de producten/ meer dan 5 jaar na de levering van diensten) door u wordt ingediend, is deze verjaard en zal ik hem niet voldoen.

Ik heb gezien de verjaring geen betalingsverplichting meer en daarom ga ik ervan uit dat u de factuur zal laten vervallen.

Graag ontvang ik binnen (aantal) dagen na dagtekening van u een schriftelijke bevestiging dat u de factuur laat vervallen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief verjaring schuld 2

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: verjaring schuld


Geachte heer/ mevrouw (Naam),

U heeft mij op (datum) een factuur gestuurd met factuurnummer (nummer) voor een bedrag van EURO (bedrag) inclusief BTW.

De factuur heeft betrekking op de levering van producten van rum 2 jaar geleden en daarom is de vordering verhaard. Ik ben dan ook niet voornemens om de factuur aan u te voldoen.

Ik verzoek u de factuur te laten vervallen en mij daar binnen (aantal) dagen een bevestiging van te sturen. Wanneer u nog vragen heeft hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief verjaring schuld 3

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: verjaring schuld

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u mij een factuur gestuurd met nummer (factuurnummer) voor een bedrag van EURO (bedrag). Omdat deze vordering is verjaard zal ik de factuur niet voldoen.

U heeft ruim 5 jaar geleden diensten aan ons geleverd en wij waren in de veronderstelling dat alle facturen daarvoor reeds binnen waren. Nu stuurt u een aanvullende factuur voor diensten van rum 5 jaar geleden omdat u aangeeft dat deze diensten nog niet volledig waren gefactureerd. Voor dit soort situaties geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Ik verzoek u gezien de verjaring de factuur te laten vervallen en mij daar binnen (aantal) dagen over te informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief verjaring schuld 1

Download brief verjaring schuld 2

Download brief verjaring schuld 3

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.