Brief gemeentevoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief gemeente, 3 voorbeeld brieven voor wanneer je een klacht wil indienen bij de gemeente, of bijvoorbeeld de gemeente aansprakelijk wil stellen. Bekijk de voorbeelden en download ze onder aan de pagina als opzetje. 


Voorbeeld brieven gemeente

Brief gemeente aansprakelijk stellen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: gemeente huisvuil

 

Geachte heer/ mevrouw (indien bekend Naam),

Sinds enkele maanden hebben wij overlast van vuilnis in de straat. Ik verzoek u als gemeente de situatie te onderzoeken en indien mogelijk voor een oplossing te zorgen.

Elke maandag wordt bij ons het vuil opgehaald, maar er blijft veel vuilnis liggen. De zakken worden open gemaakt door meeuwen en daardoor ligt er veel los vuil in de straat. Het ziet er vaak uit als een grote vuilnisbelt en stinkt behoorlijk.

Wij begrijpen dat het een lastige situatie is, maar wellicht kunt u onderzoeken of er oplossingen mogelijk zijn. Zelf gebruiken wij gele zakken, welke met rust worden gelaten door de meeuwen en wij zetten het vuil op het laatste moment buiten. De beste oplossing zou zijn dat we ondergrondse vuilnisbakken krijgen in de straat.

Graag verneem ik van u, ik hoop dat u een oplossing voor ons heeft.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief gemeente klacht

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: gemeente klacht

 

Geachte heer/ mevrouw (indien bekend Naam),

Op (datum) heb ik u telefonisch geïnformeerd over de defecte lantarenpaal bij ons in de straat. Helaas heeft u nog geen gehoor gegeven aan mijn verzoek tot reparatie, waardoor er nog steeds een gevaarlijke donkere hoek is in de straat.

De lantarenpaal staat op de volgende locatie: (plaats, straat, ter hoogte van huisnummer). De lantarenpaal is sinds (datum) defect en op (datum) heb ik u daarover geïnformeerd.

Ik verzoek u nogmaals met klem te zorgen dat de lantarenpaal wordt gemaakt, zodat er geen gevaarlijke donkere hoek in onze straat is. Wellicht ten overvloede wl ik u melden dat u als gemeente verantwoordelijk bent.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Brief gemeente verzoek

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: gemeente huisvuil

 

Geachte heer/ mevrouw (indien bekend Naam),

Sinds enkele maanden hebben wij overlast van vuilnis in de straat. Ik verzoek u als gemeente de situatie te onderzoeken en indien mogelijk voor een oplossing te zorgen.

Elke maandag wordt bij ons het vuil opgehaald, maar er blijft veel vuilnis liggen. De zakken worden open gemaakt door meeuwen en daardoor ligt er veel los vuil in de straat. Het ziet er vaak uit als een grote vuilnisbelt en stinkt behoorlijk.

Wij begrijpen dat het een lastige situatie is, maar wellicht kunt u onderzoeken of er oplossingen mogelijk zijn. Zelf gebruiken wij gele zakken, welke met rust worden gelaten door de meeuwen en wij zetten het vuil op het laatste moment buiten. De beste oplossing zou zijn dat we ondergrondse vuilnisbakken krijgen in de straat.

Graag verneem ik van u, ik hoop dat u een oplossing voor ons heeft.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Brief gemeente aansprakelijk stellen

Brief gemeente klacht

Brief gemeente verzoek

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwe voorbeeld documenten.