Personeel

De afdeling personeelszaken is belast met alle HR gerelateerde werkzaamheden.

Evaluatie- en functioneringsgesprekken

Om personeel te beoordelen worden er door de afdeling personeelszaken verschillende gesprekken gevoerd. Denk daarbij aan evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken.

In een evaluatiegesprek vertelt een leidinggevende wat hij of zij vindt van de prestaties van de medewerker in de afgelopen periode. Het gesprek kan gevolgen hebben voor het contract en/ of salaris van de medewerker.

Een functioneringsgesprek heeft als doel om het functioneren van de medewerker te optimaliseren. In dit gesprek komen zowel de leidinggevende als de medewerker zelf aan het woord. Op gestructureerde wijze worden de functietaken besproken. 

Sollicitatiegesprekken

De afdeling personeelszaken is ook verantwoordelijk voor het voeren van de sollicitatiegesprekken. Vaak zit er bij de sollicitatiegesprekken een toekomstige leidinggevende of verantwoordelijke voor de afdeling. Bij sollicitatiegesprekken wordt vaak aan een standaard indeling van het gesprek gehouden.

Personeelsadministratie

De personeelsadministratie wordt ook door deze afdeling verzorgd. Het is van belang om te zorgen dat de personeelsadministratie volgens de AVG wordt gedaan. Ook zal je goed moeten aangeven hoe het privacybeleid van je bedrijf eruit ziet.

 

Wanneer er een nieuwe medewerker in dienst komt, zullen er bepaalde gegevens nodig zijn voor de salarisadministratie. Hiervoor kan je een standaard formulier maken.